Viser arkivet for oktober, 2014

Invitasjon til å søke Sørlandsutstillingen 2015 i Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal

Med tittelen SKAP / LAND \ SKAP vises Sørlandsutstillingen 2015 kun
i Aust-Agder, i Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal

Naturen forandrer seg, også i vår bevissthet. Det som engang sto for oss som uendelig og overveldende har blitt en truet og begrenset natur på en krympet klode.I takt med denne forandringen er det oppstått nye forestillinger i kunsten som bærer i seg både en trussel om tap av natur og et syn på en levende natur med kraft nok til å motstå menneskenes påvirkning.
I den forbindelse ønsker vi å lage en utstilling som gjenspeiler sider ved disse aktuelle forestillingene. Vi innbyr herved kunstnere med tilknytning til Sørlandsregionen; Telemark og Agder-fylkene til innsendelse under dette temaet.

Du som kunstner kan levere 1-3 arbeider med tilknytning til denne tematikken, eller søke med et eget prosjekt, alene eller som gruppe. Da ønskes en cv og prosjektbeskrivelse, evt tilpasset et av utstillingsrommene i Bomuldsfabriken Kunsthall.

CD med bilder + søknadskjema til 1. juryering mottas i uke 4 (ikke send inn før uke 4):
senest fredag 23. januar 2015
Sendes til:
SØRLANDSUTSTILLINGEN,
Liegt 8,
3717 Skien

Skjema kommer i løpet av oktober på www.sorlandsutstillingen.no / følg oss på facebook