Søk utstillingsplass

Ønsker du å søke om utstillingsplass hos oss?
Skiens Kunstforening kan tilby store og åpne lokaler.
Vi disponerer rundt 500 kvm i foajeen i Ibsenhuset.
Rommet består av en fondvegg som er omlag 19 m lang og en på 8 meter samt 16 flyttbare vegger som er 230 h x 240 b cm.

Du bør ha utdanning fra en anerkjent kunsthøgskole/universitet og være medlem av en kunstnerorganisasjon som NBK eller tilsvarende.

Send oss gjerne en søknad med CV (inkl. kunstner organisasjoner du er medlem av), prosjektbeskrivelse og foto av et utvalg av dine arbeider for dette prosjektet og adressen til internettsiden din. Vi foretrekker e-post-søknader hvor bildene legges i en mappe som vedlegg, slik at de kan åpnes fortløpende og at en ikke trenger å åpne ett og ett av gangen.

Søknadsfrist er 1. februar hvert år.
Kunstnerisk råd vil foreta utvelgelse som evt. vedtas i styret.

Vist 4830 ganger.